Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Rosala & Bengtskär matkavaraamon asiakasrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste. Voimme ajoittain muuttaa tietosuojakäytäntöjämme sekä tätä selostetta, ja suosittelemme tutustumaan selosteeseen säännöllisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Rosalan Viikinkikeskus Oy / Rosala & Bengtskär matkavaraamo
Reimarintie 5
25950 Rosala
040 218 2960
info@rosala.fi 
Y-tunnus 2167549-6

2. Yhteyshenkilö

Pipsa Toukola
Rosalan Viikinkikeskus Oy / Rosala & Bengtskär matkavaraamo
Reimarintie 5
25950 Rosala
040 218 2960
info@rosala.fi 
Y-tunnus 2167549-6

3. Rekisterin nimi

Rosala & Bengtskär matkavaraamon asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, joka syntyy asiakkaan tilatessa tuotteita ja/tai palveluja Rosala & Bengtskär matkavaraamosta tai tiedustellessa ja/tai tilatessa tuotteita ja/tai palveluja sen verkkokaupasta.

Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa Rosala & Bengtskär matkavaraamon sähköpostitse, puhelimitse, verkkokaupan avulla verkossa tai muulla tavoin tapahtuva varaaminen ja kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen kauppiaan ja asiakkaan välillä. Tämän lisäksi rekisteriä kerätään asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi sekä markkinointiviestintään silloin kun asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. Tietoja voidaan käyttää profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Postitoimipaikka
 • Maa
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus (laskutusasiakas, luottokauppa)
 • Tilauksen lähdesivu

Yrityksiltä kysytään lisäksi:

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Verkkolaskuosoite
 • Välittäjätunnus
 • Viite, merkki

Lisäksi asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus antaa vapaamuotoisesti myös muita aiheelliseksi katsomiaan tietoja.

Tietoja säilytetään niin kauan, kun käyttäjällä ja rekisterinpitäjällä on voimassa oleva keskinäinen sopimus ja/tai suostumus. Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Johku-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla, sähköpostitse, muita sähköisiä kanavia käyttäen (esim. viestisovellukset), puhelimitse, kirjeitse tai henkilökohtaisesti paikalla. Asiakkaat syöttävät/antavat tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Johku-verkkokaupasta tai muita kanavia käyttäen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan teknisesti käsitellä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sähköisesti talletetut tiedot

Rekisteri sijaitsee Johku-palvelussa ja tietojen käsittelijänä toimii Aptual Commerce Oy. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Aptual Commerce Oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö. Laajemmin Johku-palvelun tietosuojaperiaatteista: johku.fi/fi/tietosuoja

Manuaalinen aineisto

Jos sähköisesti tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja ainoastaan rekisterinpitäjällä on aineiston käyttöoikeus.

9. Tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja korjata mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Rosala & Bengtskär matkavaraamon käyttämä Johku-järjestelmä automatisoi nämä oikeudet seuraavalla tavalla:

Johku kommunikoi käyttäjälle Oma Johku -palvelulla tämän henkilötietojen käsittelystä kauppiaan vahvistusviestien yhteydessä. Viestit sisältävät linkin Oma Johku -palveluun.

Oma Johkussa käyttäjä voi tarkastaa itsestään tallennetut tiedot ja tehdä tarvittaessa niihin oikaisuja. Palvelussa on myös toiminnallisuus, jonka avulla käyttäjä saa ladattua tiedot jäsennellyssä formaatissa tietojen siirtämiseksi järjestelmästä toiseen. Oma Johku -palveluun pääsee milloin vain osoitteessa johku.com/customer.

Oma Johku tarjoaa myös mahdollisuuden päättää Oma Johku -sopimus ja poistaa tiedot Oma Johkusta. Mikäli käyttäjä lopettaa Oma Johkun käytön ja päättää sopimuksensa Johkun kanssa, kaikki omien tietojen hallintaan liittyvät automaattiset toiminnallisuudet lakkaavat. Sopimuksen päättymisen jälkeen käyttäjän tulee hallinnoida omia tietojaan (tarkistus, oikaisu, oikeus tulla unohdetuksi, rajoittaminen, oikeus siirtää järjestelmästä toiseen) kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjän kanssa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa kirjalliseen pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oma Johku -palvelun käyttö on maksutonta.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

On hyvä huomioida, että Rosala & Bengtskär matkavaraamon asiakasrekisteriin tallennetut tiedot syntyvät aina asiakkaan ostaessa ja/tai varatessa tuotteita ja/tai palveluja, ja rekisterinpitäjää sitoo myös kirjanpito- ja verolainsäädännön asettamat velvoitteet aineiston säilyttämisestä.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista, jolloin osa toiminnallisuuksista poistuu.

Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto) parantaakseen mainoskokemusta.

Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Päivitetty 10.12.2020