Dataskydds- och registerbeskrivning

Det här är dataskydds- och registerbeskrivning för Rosala & Bengtskär bokningsbyråns kundregister. Vi förbehåller rätten att göra ändringar i denna beskrivning, och rekommenderar registrerade att regelbundet bekanta sig med dess innehåll.

1. Registeransvarig

Rosala Vikingacentrum Ab / Rosala & Bengtskär bokningsbyrå
Reimarsvägen 5
25950 Rosala
Finland
+358 40 218 2960
info@rosala.fi 
FO-nummer 2167549-6

2. Kontaktperson

Pipsa Toukola
Rosala Vikingacentrum Ab / Rosala & Bengtskär bokningsbyrå
Reimarsvägen 5
25950 Rosala
Finland
+358 40 218 2960
info@rosala.fi 
FO-nummer 2167549-6

3. Registrets namn

Rosala & Bengtskär bokningsbyråns kundregister

4. Ändamål med behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är ett avtal som uppstår när en kund beställer produkter och/eller tjänster från Rosala & Bengtskär bokningsbyrå eller frågar och/eller beställer produkter och/eller tjänster från bokningsbyråns webbutik.

Registrets ändamål är att möjliggöra handel på nätet, via e-post, telefon eller på annat sätt, som t.ex. förmedlande av orderinformation, faktureringsinformation, information om betalningsbekräftelse eller behandlingsinformation mellan säljaren och kunden. Dessutom samlas registret för att möjliggöra de kontakter som krävs för kundbetjäning, för att upprätthålla kundförhållanden och för marknadsföringskommunikation om kunden har gett sitt samtycke för marknadsföring.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande. Uppgifterna kan användas för kundprofilering.

5. Registrets datainnehåll

 • För- och efternamn
 • Gatuadress
 • Postnummer och ort
 • Land
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personbeteckning (fakturerings- eller kreditköp)
 • Beställningens källsida

Från företag även:

 • Företagets namn
 • FO-nummer/organisationsnummer
 • E-faktura-adress och operatörens service ID
 • Referens, märke

Dessutom har kunden möjlighet att ge övriga uppgifter och tilläggsinformation i fri form.

Uppgifterna sparas så länge som användaren och registeransvarige har ett giltigt ömsesidigt avtal och/eller samtycke. Uppgifterna kan sparas längre för att uppfylla de skyldigheter som följer av gällande lagstiftning, såsom bokföring och ansvaren i konsumenthandel, och för att visa att de har uppfyllts korrekt.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter samlas in med Johku-webbtjänstens digitala formulär, via övriga digitala kanaler (så som meddelandeappar), per e-post, per telefon, med brev eller kundmöten. Kunderna fyller i / ger uppgifterna personligen då de beställer från Johku-webbutik eller via andra kanaler.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter kan överföras eller lämnas ut inom de gränserna gällande lagstiftning förutsätter. Uppgifterna kan behandlas tekniskt i länder utanför EU/EES.

8. Principerna för skyddet av registret

Registret hanteras med omsorg och informationen som behandlas av informationssystemen skyddas därefter. När registerinformation lagras på internetservrar hanteras den fysiska och digitala säkerheten för deras hårdvara på ett adekvat sätt. Den registeransvarige säkerställer att de lagrade uppgifterna, liksom åtkomsträttigheterna till servrarna och annan information som är kritisk för säkerheten för personuppgifter, behandlas konfidentiellt och endast av legitima anställda.

Elektroniskt material

Registret finns i Johku-tjänsten och databehandlaren är Aptual Commerce Oy. Endast registeransvarige och Aptual Commerce Oy:s teknisk underhållspersonal har tillgång till fullständiga uppgifter i registret. Mer om Johku-tjänstens dataskyddsprinciper: johku.fi/fi/tietosuoja

Manuellt material

Om material skrivs ut från det elektroniska registret förvaras materialet i ett låst utrymme och endast registeransvarige har rätt att använda materialet.

9. Gransknings- och rättelserätt

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina egna uppgifter som är lagrade i registret och att korrigera felaktig eller ofullständig information. Johku-systemet som används av Rosala & Bengtskär bokningsbyrå automatiserar dessa rättigheter enligt följande:

Johku kommunicerar till användaren med Min Johku-tjänsten (Oma Johku) om behandlingen av hennes/hans personuppgifter i samband med säljarens bekräftelsemeddelanden. Meddelandena innehåller en länk till tjänsten Oma Johku.

I Oma Johku kan användaren kontrollera den lagrade informationen om sig själv och göra korrigeringar vid behov. Tjänsten har också en funktionalitet att ladda ner användarens egna data i ett strukturerat format för att överföra data från ett system till ett annat. Oma Johku-tjänsten kan användas när som helst på johku.com/customer.

Oma Johku erbjuder också möjligheten att säga upp Oma Johku-avtalet och radera data från Oma Johku. Om användaren säger upp användningen av Oma Johku och säger upp sitt avtal med Johku kommer alla automatiska funktioner relaterade till hanteringen av hennes/hans egna data att upphöra. Efter avtalets upphörande måste användaren hantera sina egna uppgifter (granskning, korrigering, rätt till radering, begränsning, rätt till dataportabilitet) skriftligen direkt med den registeransvarige. Vid behov kan den registeransvarige be den sökande att bevisa sin identitet. Den registeransvarige kommer att svara på den skriftliga begäran inom den tidsfrist som anges i EU: s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

Användning av Oma Johku-tjänsten är gratis.

10. Övriga rättigheter

En registrerad person har rätt att begära att hennes/hans personuppgifter tas bort från registret ("rätten att glömmas bort"). Den registrerade har även övriga rättigheter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning såsom begränsning av behandlingen av personuppgifter i vissa situationer.

Det är bra att notera, att informationen som lagras i Rosala & Bengtskär bokningsbyråns kundregister skapas när kunden köper och/eller reserverar produkter och/eller tjänster, och den registeransvarige är också bunden av skyldigheterna om lagring av material i bokförings- och skattelagstiftningen.

Begäran bör lämnas skriftligt till den registeransvarige. Vid behov kan registeransvarige be den registrerade att bevisa sin identitet. Registeransvarige svarar på begäran inom den tidsram som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

Kakor

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Kakor är små filer som webbläsaren sparar på användarens hårdskiva. Webbplatsen använder sessionskakor, som bara sparas tillfälligt medan du är inne på sidorna, och beständiga kakor, som sparar en fil på din hårddisk. Kakor används för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen. Om du är en registrerad användare, administrerar kakor även inloggning och tillgång till sidor menade endast för registrerade användare. Kakor ger möjlighet att observera och följa användarnas intressen och därmed förbättra webbplatsens användbarhet. Webbläsarna tillåter kakor i allmänhet automatiskt. Du kan hantera och blockera kakor i webbläsarens inställningar, men begränsning av kakor kan påverka webbplatsens användbarhet.

Kakor för marknadsföring kan användas för att optimera användarens reklamupplevelse. Andra leverantörer, även Google, kan också använda kakor eller andra liknande webbspårningsteknologier (1 pixels bildfil) för att förbättra reklamupplevelse.

Informationen som samlas in med kakor och andra webbspårningsteknologier innehåller inte personuppgifter, aktiviteter på nätet kan inte kopplas till en viss person.

Uppdaterad 10.12.2020