Ehdot

Osapuolet

Rosala & Bengtskär matkavaraamo

Rosalan Viikinkikeskus Oy
Reimarintie 5
25950 Rosala
040 218 2960
info@rosala.fi
Y-tunnus 2167549-6

Kauppias

Rosala & Bengtskär matkavaraamon Johku-kauppa saattaa sisältää usean eri kauppiaan tuotteita ja palveluja, joita voi kerätä samaan ostokoriin ja maksaa lopuksi yhdellä maksusuorituksella. Jokainen kauppias toimii itsenäisesti ja tuotteiden sekä palvelujen tilaukset sekä maksut kulkevat aina suoraa asiakkaan ja kauppiaan välillä. Tilauksesta syntyy erilliset sopimukset kunkin kauppiaan kanssa ja kukin kauppias vastaa omien tuotteiden ja palveluidensa toteuttamisesta. Tuotteisiin/palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää ensisijaisesti suoraan tuotetta/palvelua myyvälle kauppiaalle.

Tieto kauppiaasta, yhteystiedot ja linkki kauppiaan ehtoihin esitetään aina myytävän tuotteen tai palvelun yhteydessä. Tutustuthan ehtoihin huolellisesti ennen varaamista/ostoa.

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan Rosalan Viikinkikeskuksen tuotteita ja palveluja. Lisäksi asiakas sitoutuu noudattamaan kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan muiden kauppiaiden tuotteita ja palveluja Rosalan Viikinkikeskuksen Internet-palveluissa.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Rosalan Viikinkikeskuksen vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Jäljempänä näistä käytetään yhteistä nimitystä "kohde".

Varaaminen ja varauksen voimaantulo

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu kohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Osallistujan tulee varmistaa, että kohde on hänen fyysisen kykynsä ja osaamisensa kannalta sopivalla tasolla.

 • Osallistujan tulee itse huolehtia sairas- ja tapaturmavakuutuksista sekä mahdollisista matka-, matkatavara- ja peruutusturvavakuutuksista.

 • Rosalan Viikinkikeskus ei voi ottaa vastuuta mahdollisista kolmannen osapuolen (lentoyhtiöt, hotellit jne) järjestelyjen laadusta tai näiden myöhästymisistä.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Rosalan Viikinkikeskus ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Rosalan Viikinkikeskukseen tilanteen korjaamiseksi.

 • Rosalan Viikinkikeskus ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Rosalan Viikinkikeskus on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas jättää saapumatta paikalle tekemättä peruutusta, peritään tilauksen koko hinta.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 21 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50% tilauksen kokonaishinnasta (koskee vain ryhmiä).

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, mutta vähintään 3 vrk, peritään 50% tilauksen kokonaishinnasta (ryhmiltä 75%).

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 3 vrk, peritään 95% tilauksen kokonaishinnasta.

  • Maksutapalisiä, siirto-, muutos-, toimisto- tai peruutusturvamaksuja ei palauteta.

  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko hinta riippumatta peruutusajankohdasta.

 • Peruutuksen tai saapumatta jättämisen syyllä ei ole merkitystä, eli samat ehdot pätevät myös esim. sairastapauksissa. Suosittelemme ottamaan riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen.

 • Varausta voidaan asiakkaan pyynnöstä muuttaa tai siirtää se toiseen ajankohtaan seuraavin ehdoin:

  • Yksityisen matkailijan varauksen siirron tulee tapahtua viimeistään 3 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua, ryhmävarauksen siirron viimeistään 15 vrk aiemmin.

  • Asiakas maksaa alkuperäisen ja uuden varauksen mahdollisen hinnanerotuksen lisäksi muutos- ja siirtomaksun 10,00 euroa (sis. alv 24%).

  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina 95% tilauksen kokonaishinnasta riippumatta peruutusajankohdasta.

 • Bengtskärin majakkahotellilla on omat muutos- ja peruutusehtonsa, jotka toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse ennen varauksen vahvistamista

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Rosalan Viikinkikeskus irtisanoa sopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada kohteesta maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta sopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Varausvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta tai avainkoodista.

 • Asiakas palauttaa kohteen avaimet saamiensa ohjeiden mukaan.

 • Avaimet/numerokoodi luovutetaan vain maksetuille voimassa oleville varauksille. Avainta/koodia ei saa luovuttaa ulkopuolisille, eikä koodia saa vaihtaa lukossa.

 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta/lukosta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti, kuitenkin vähintään 20,00 euroa.

 • Rosalan Viikinkikeskuksella on oikeus periä vähintään 20,00 euron korvaus, mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa.

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.

 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.

 • Asiakas huolehtii kohteen asianmukaisesta käytöstä.

 • Osallistuja sitoutuu noudattamaan kohteen kirjallisia ja/tai suullisia ohjeita, sääntöjä ja määräyksiä.

 • Alaikäiselle varauksen tekevä henkilö on vastuussa alaikäisestä henkilöstä.

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä Rosalan Viikinkikeskukselle.

 • Lemmikkieläimet

  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.

  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä, eikä niitä saa jättää yksin ilman valvontaa.

  • Varaajan tulee kiinnittää erityistä huomiota kohteen siisteyteen.

  • Lemmikkieläinten salliminen kohteisiin on merkitty aina erikseen. 

  • Varaajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua lemmikkieläimiin liittyvää tarkentavaa ohjeistusta.

 • Tiettyjä kohteita koskevat lisä- ja erityisehdot

  • Bengtskärin majakka

   • Tuuli/aallokko voi estää liikennöinnin saarelle tai aiheuttaa muutoksia matka-aikoihin ja aikatauluun

   • Lemmikkieläimien tuominen saarelle on ehdottomasti kielletty huhti-, touko- ja kesäkuussa

   • Miehittämättömien ilma-alusten, kuten dronejen, lennättäminen on kielletty

   • Yöpyminen Bengtskärin saarella on sallittu vain majakan hotellissa. Majakkahotellilla on omat muutos- ja peruutusehtonsa, jotka toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse ennen varauksen vahvistamista

 • Vuokra- ja lainakalustoa koskevat erityisehdot

  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja/lainaaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-/laina-aikana. Kalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata tai lainata edelleen. Kalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan ja huolehtii itse omista voimassaolevista vakuutuksistaan.

  • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokra- tai lainakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle tai lainaksi luovutettaessa. Vuokralleottajan/lainaajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle/lainanantajalle (jatkossa ”vuokralleantaja”), mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta (50% korotettu) vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

  • Asiakas on velvollinen korvaamaan kalustolle vuokra- tai laina-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra- tai laina-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

  • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle/lainaajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle tai kolmannelle osapuolelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Rosalan Viikinkikeskus ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista, tai kolmannesta osapuolesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset huomautukset ja valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiakas ei ole vierailunsa aikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista, eikä näin ole antanut Viikinkikeskukselle mahdollisuutta korjata epäkohtia jo vierailun aikana, asiakas menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua kohteen käyttöaikana, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan/varauksen päättymisestä kirjallisesti.

 • Rosalan Viikinkikeskus pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja Rosalan Viikinkikeskus eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.

 • Ole yhteydessä Rosalan Viikinkikeskukseen tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.

 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, toimituskuluja, majoituspalveluja, ravintolapalveluja, kuljetuspalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

 • Rosalan Viikinkikeskus ei vastaa kadonneesta lähetyksestä, jos toimitustavaksi on valittu seurantakooditon kirje.

 • Viikinkikeskus ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista toimitusviiveistä.

 

Maksuehdot

 • Rosalan Viikinkikeskus soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Rosalan Viikinkikeskus ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen Rosalan Viikinkikeskuksen laskulla

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä

  • Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus poistuu ja kohde palautuu takaisin kauppaan

 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

  Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

  Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
  Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
  Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
  Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Rosalan Viikinkikeskus ei käsittele tilausta.

 

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Sovellamme dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia henkilömäärästä sekä ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Myymme tuotteita ja palveluja täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille. Tilaajan tulee olla täysi-ikäinen eli vähintään 18 vuotias.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Rosalan Viikinkikeskuksella on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin, ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.